Plannen

Onze plannen…

…lijken soms groot(s). We zetten echter kleine realistische stappen op weg naar het grotere doel zoals we dat in onze Missie & Visie hebben verwoord. Hieronder vind je meer over onze plannen voor de (naBIJe) toekomst.

Begint het in jouw hoofd ook te zoemen? Laat je hart spreken en laat ons weten wat er in jouw hoofd rondzoemt. Wie weet kunnen we dit meenemen in onze plannen. Of nog beter, kun jij zelf jouw plannen verwezenlijken. Laat het ons weten via onze contactpagina!

Promotiefilmpje

We maakten eind 2020 een promotiefilmpje: “Met inwoners van groen naar bloei.” Met de Houtense Bijzaken komen we in actie voor de wilde bij.

Kijk eens met de ogen van een bij, wat zie je dan? Gras. Veel gras. Groen. Heel veel groen gras. Wij noemen dat grasfalt. Wilde bijen eten geen gras. Ze lijden chronisch honger.

Wij gaan in Houten de bloemarmoede bestrijden en voor nestgelegenheid zorgen. De bloeiboog verlengen. Méér meerjarige bloemen zaaien, struiken en bloeiende bomen planten, die bloeien vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar.

We hebben dromen, maken plannen en steken onze handen uit de mouwen. Zo maken we van de wilde bij een zachtaardige hoofdzaak. Kijk. Geniet. Laat je inspireren.

Actieplan ‘Stepping stones’ 2021

Houtense Bijzaken (HBZ) is een inwonerinitiatief van Houtenaren, die in actie komen voor de wilde bij. De wilde bijen zijn in nood, de helft van alle 359 soorten is bedreigd. Dit terwijl ze essentieel zijn voor het leven op aarde. In Houten zijn er de laatste twintig jaar ‘slechts’ 43 soorten waar genomen. Deze dalende lijn willen om gaan zetten in een stijgende trend. Wanneer we de Houtense leefomgeving verbeteren kunnen hier wel 112 soorten bijen leven.

Wat is er nodig?

Door met de ogen van de bij te kijken ontdekken we wat hij mist. Hij heeft bloemen nodig en nestgelegenheid. Nederland leidt aan een bloemarmoede, die bijen, hommels, zweefvliegen en de vlinders treffen. Zij lijden chronisch honger, want zij zijn afhankelijk van nectar en stuifmeel.

Wat is er dus nodig? Méér meerjarige bloemen en struiken. Minder grasfalt*). Ook heel waardevol is het planten van bloeiende bomen, die ook in het vroege voorjaar en de herfst bloeien. Daarnaast hebben bijen ook nestgelegenheden nodig. Dat kunnen bijenhotels zijn, maar ook kale plekken in de grond, in het zand, een muurtje met wat leem is voor zandbijen al voldoende.

Bij het planten en zaaien met meerjarig inheems zaad is het belangrijk dat we zoveel mogelijk maanden bloeiende planten, struiken en bomen hebben, oftewel het sluiten van de bloeiboog is van groot belang.

Wat is er ook nodig? Dat wij als Houtenaren, jong en oud, de wilde bij beter leren kennen. Hij is bijvoorbeeld niet ‘wild en gevaarlijk’, maar hij leeft in de wilde natuur en moet voor zijn eigen voedsel zorgen. Als wij weten hoe we van onze eigen tuin een bij-vriendelijke plek kunnen maken, dan maken we in Houten echt een verschil.

*) Grasfalt = de samentrekking van gras en asfalt; gras is groen, maar zónder voedselwaarde voor de wilde bijen.

Wat is onze missie?

De gemeente Houten is in 2025 de meeste aantrekkelijke bijgemeente van de provincie Utrecht. Onze droom is dat over 10 jaar heel Houten een verbindend lint van bijenoases is!

De vrijwilligers van de Houtense Bijzaken werken samen met mede-Houtenaren, de gemeentelijke organisatie en andere organisaties om wilde bijen en vlinders te voorzien van een betere leefomgeving.

We leggen daarvoor prachtige biotopen aan die wij zelf onderhouden. Wij delen onze kennis over de wilde bij. Omwonenden worden actief betrokken, wij vragen hen om een akkoord, om eigen ideeën, er wordt een omwonende-contactpersoon aangesteld voor het naburig veldje. Bij de jaarlijks maai- en harkfeestjes bieden omwonenden een helpende hand. Op deze manier restaureren we met elkaar het ecosysteem in onze gemeente Houten.

Onze doelstellingen

  • HBZ creëert door Houten ‘stepping stones’, waarbij ongeveer 7.000 m2 grasfalt wordt omgevormd tot kleinschalige biotopen, die met elkaar verbonden zijn.
  • HBZ creëert op de Vijfwal (gras en lindenbomen) op 13 plekken biotopen van struiken, aangelegd volgens de Tiny Forest methode.
  • HBZ plant 1.000 vuilbomen en 100 amandelwilgen.
  • HBZ zet i.s.m. gemeente Houten (visieplan Groen en Biodiversiteit) een monitoringsysteem van de bijen op.
  • HBZ stimuleert de basisscholen, waar in de directe omgeving een biotoop is ingericht, scholing te verzorgen over de wilde bij i.s.m. Natuur- en Milieu-Educatie (NME).
  • Het eerste bedrijf (TSN) heeft in samenwerking met HBZ in 2020 zijn directe omgeving bij-vriendelijk ingericht. In 2021 volgen meer bedrijfsterreinen dit voorbeeld.

Onze Organisatie & Communicatie

HBZ is aangesloten bij de Milieuwerkgroep Houten. Ze bestaat momenteel uit 15 werkgroepleden en een groep mensen op afroepbasis. Drie werkgroepleden nemen ook zitting in de klankbordgroep biodiversiteit voor de gemeente Houten.

Wij gebruiken diverse communicatiekanalen: